Aktuálně
Tisk

Právní služby

Právní služby

Advokátní kancelář Mgr. Stanislava Zborníka poskytuje právní služby v rozsahu generální praxe se zaměřením zejména na právo občanské, daňové, obchodní, trestní, správní, insolvenční a další právní obory.

Advokát je dále oprávněn činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách sepsaných i nesepsaných advokátem, a proto klient nemusí z tohoto důvodu ověřovat podpis u notáře či obecního úřadu, ale přímo v kanceláři advokáta. Navíc klientům, pro něž advokát smluvní dokument připravil (a kde vyžaduje zákon úřední ověření podpisu) není tato služba účtována, nedohodnou-li se strany jinak (zejména u většího počtu účastníků).

Advokát poskytuje v jazyce českém a ruském právní služby v níže uvedených oborech:

  • občanské právo
  • daňové právo
  • obchodní právo
  • trestní právo
  • správní právo
  • insolvenční právo
  • procesní právo