Aktuálně
Tisk

Obchodní právo

Obchodní právo

 • zakládání obchodních společností, (v.o.s., k.s., s.r.o., a.s.) a družstev
 • organizace a řízení valných hromad
 • zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta a dalšími právními subjekty
 • sepisy právních rozborů a stanovisek
 • likvidace a zrušení společností, a to včetně řízení před rejstříkovým soudem
 • poradenství a vyhotovování komplexní smluvní dokumentace (kupní smlouvy a smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o postoupení pohledávek a zajištění závazků, smlouvy o obchodním zastoupení a podobně)
 • změny ve vlastnické struktuře obchodních společností (převody obchodních podílů, převody akcií) včetně změny zápisu v obchodním rejstříku
 • obchodní závazkové vztahy
 • vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku
 • problematika cenných papírů, směnky, šeky
 • úschovy cenných papírů a jiných listin
 • ochrana před nekalou soutěží