Aktuálně
Tisk

Insolveční právo

Insolvenční právo

  • návrhy na prohlášení insolvence a zahájení řízení
  • zastupování klienta v insolventním řízení, a to jak na straně úpadce, tak na straně věřitele
  • zastupování věřitelů ve věřitelských výborech
  • zastupování v incidenčních sporech